Košík


Košík je prázdný

hlavička
Domů > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v elektronickém obchodě http://levneleginy.webuje.cz  a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a platným reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Objednání zboží, kupní smlouva

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://levneleginy.webuje.cz jsou považovány za závazné.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím, je návrhem kupní smlouvy. Kupující má povinnost vyplnit přesně a pravdivě veškeré požadované údaje a náležitosti v objednávkovém formuláři.

Prodávající má povinnost dodat kupujícímu zboží v perfektním stavu a v souladu s předpisy a nařízeními platnými na území České republiky.

Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je Dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu zboží vč.  poštovného a balného. Při neodůvodněném nepřevzetí zásilky má prodávající nárok na uhrazení nákladů, zejména poštovného, vynaložených na zaslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. V případě, že bude nevyzvednutá dobírka odeslána na žádost zákazníka opakovaně, účtuje se cena dvojnásobného poštovného.

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v obchodu http://levneleginy.webuje.cz Tyto údaje smí prodávající použít pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy, expedice zboží a účetnictví firmy a je povinen tato data zabezpečit dle zákona. Prodávající tímto prohlašuje, že je řádně registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

O ochraně osobních údajů se řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání Vás budeme také informovat formou e-mailu.

  

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin bezplatně zrušit, a to e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky, popřípadě popis objednaného zboží.

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

 


Dodání zboží, způsob dopravy a platby

Zboží expedujeme každý den vč. víkendu!

Expedice zboží probíhá do 24 hodin od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem. V případě, že není zboží skladem nebo se stačilo vyprodat, bude tato skutečnost neprodleně sdělena kupujícímu.

Pokud kupující zvolí platbu na dobírku, tak je zboží expedováno do 24 hodin od potvrzení objednávky.

Pokud kupující zvolí platbu předem na účet, tak je zboží expedováno v den připsání částky na náš účet. V případě, že chce kupující expedici urychlit, je v tomto případě možné zaslat potvrzení o provedené platbě a ještě v ten den je zboží odesláno.

Objednané zboží zasíláme jako doporučené psaní/balík nebo obchodní balík prostřednictvím České pošty. Česká pošta Vám obvykle balík/psaní doručí nejpozději do 48hod. O odeslání budete vždy informováni číslem podacího lístku pro možnost sledování zásilky.

 1. Poštovné hradí příjemce a činí sumu dle vybrané služby České pošty v objednávce.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu 50% z kupní částky, když bude hodnota objednaného zboží převyšovat 5.000,- Kč. V odůvodněných případech má prodávající právo požadovat až 100% kupní částky jako zálohovou platbu.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice.
 4. Zasílání zboží na Slovensko a do jiných zemí je možné až po individuální dohodě s každým zákazníkem, a po platbě předem na náš účet.

 

MOŽNOST DOPRAVY:  ČESKÁ POŠTA

POŠTOVNÉ:

 • BALÍK DO RUKY                         130 Kč
  (doručení do druhého dne od potvrzení objednávky a pokud je zboží skladem)
 • DOPORUČENÁ ZÁSILKA             45 Kč
  (doručení do druhého dne od potvrzení objednávky a pokud je zboží skladem) 
 • OSOBNÍ ODBĚR ZLÍN                 zdarma
 • PŘI NÁKUPU 3 LEGÍN POŠTOVNÉ ZDARMA

 

ZPŮSOBY PLATBY

 • předem na bankovní účet            zdarma
 • dobírkou                                       40 Kč
 • hotově                                         zdarma

Reklamace


Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


Záruka se nevztahuje na:
-     vady vzniklé běžným používáním

-     nesprávným použitím zboží

 

V případě reklamace nás informujte e-mailem levneleginy@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: 777 124 604

 

Zakoupené zboží zašlete DOPORUČENĚ na adresu:

Bc. Iva Sedlářová

Kvítková 248

760 01 Zlín

 

K balíku přiložte kopii objednávky, uveďte důvod reklamace a také připište číslo účtu, kam chcete odeslat částku za reklamované zboží.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od obdržení daného zboží naší firmou.

 

PŘI REKLAMACI NEZASÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU!!!

V tomto případě nebude zásilka prodávajícím vyzvednuta!

 

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.


Vrácení nebo výměna zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, informuje prodávajícího na mail levneleginy@seznam.cz a nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zašlete zpět v uvedené 14ti denní lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku!!! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Zboží však musí zákazník odeslat doporučeně (ne na dobírku!!!) na adresu:

 

Bc. Iva Sedlářová

Kvítková 248

760 01 Zlín

 

V případě, že bude zásilka zaslána na jinou adresu, nebude prodejcem vyzvednuta!

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na nesprávné použití výrobku, zejména špatnou aplikaci a nesprávné skladování.

Před odesláním zboží je nakupující povinen na tuto skutečnost upozornit e-mailem nebo telefonicky. K balíku přiložit kopii objednávky, popř. připsat číslo účtu, kam bude po převzetí zboží zaslaná částka za vrácené zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo neprodává
 • výrazným způsobem se změnila cena zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět na účet.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

 

Porušení kupní smlouvy

Pokud zákazník včas nestornuje svoji objednávku z našeho e-shopu nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již bylo objednané zboží odesláno a tím vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady.

Tím se rozumí:
- příprava expedice
- úhrada poštovného + balného
- telefonické hovory
- náklady na vrácení zboží distributorovi

Pokud zákazník nepřevezme zásilku zaslanou na dobírku v úložní době, jedná se o porušení kupní smlouvy, jelikož je zákazník vždy ze strany prodejce informován e-mailem o zaslání objednávky.

V obou případech bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,-Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.

Zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, bude prodejce nucen předat pohledávku k právnímu vymáhání. V tomto případě nese plnou zodpovědnost kupující, který poté hradí veškeré náklady spojené s vymáháním.

      
AKCE A NOVINKY
Objednávka do 16:00hod. Doručení následující pracovní den.

Objednávka po 16:00hod. Doručení do dvou pracovních dnů.

Objednávky přijímáme a odesíláme i o víkendu.

NOVINKA!!!


AKCE! Nadkolenky v různých barvách.
- - -


AKCE! Černé extra teplé bezešvé legíny zateplené kožíškem za 289Kč.
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
- - -


Punčocháče Lift Up 380DEN
- - -

ZIMNÍ NÁVLEKY NA NOHY I RUCE. RŮZNÉ DRUHY.
- - -


Luxusní thermo legíny s kožíškem uvnitř M-XXL!
- - -


Sin Bra

- - -


BONUSY PRO VÁS!
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Odběr novinek

Copyright © 2013 . Levné dámské legíny | Mapa webu | Doporučujeme: eshop zdarma eshop zdarma | administrace webu